violenti scontri tra giovani palestinesi e le forze di sicurezza israeliane

video di ieri sera, 21 aprile 2022, mostra violenti scontri tra giovani palestinesi e le forze di sicurezza israeliane ad Al-Isawiya, a Gerusalemme Est.